Integritetspolicy

Simptra AB, genom vår tjänst Simpel Transport respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter och vi vill vara transparanta med vilken typ av information vi samlar in från dig, och varför som beställare av vår tjänst. I Simpel Transports policy för personuppgifter beskrivs vilket ansvar Simpel Transport har, vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder Simpel Transports tjänster via webbplatsen. Simpel Transport är Personuppgiftsansvarig eller Personuppgiftsbiträde i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning: GDPR.

 

Definitioner

”Användare” avser det företag som använder tjänsten. ”Avsändare” avser det företag med fysisk adress där upphämtning sker. ”Mottagare” avser det företag eller den privatperson som ska ta emot godset.

 

Personuppgiftsansvarig & Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig – Simpel Transport är Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avser Användaren av tjänsten. Personuppgiftsbiträde – Simpel Transport är Personuppgiftsbiträde för de uppgifter som Användaren delger Simpel Transport avseende Avsändare – Upphämtningsadress och Mottagare – Leveransadress.

 

Personuppgifter vi samlar in

Simpel Transport inhämtar i första hand uppgifter vid användandet av webbtjänsten. Exempel på personuppgifter är kontaktuppgifter såsom: telefonnummer, e-post och adress. Simpel Transport registrerar personuppgifter i samband med: 1. Utlämning av e-postadress, telefonnummer, namn, adress på webbplatsen; 2. Användning av tjänsten i stort; 3. Om du kontaktar oss via chatt, e-post, telefon, webbplatsen och social media; Ditt besök på Simpel Transport, inklusive trafikdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

 

Hur vi använder insamlad information

Simpel Transport behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

  • För att fullgöra vårt uppdrag för användandet av webbtjänsten;
  • För att fullgöra fysisk upphämtning samt leverans av godset;
  • För att möjliggöra god kundservice såsom att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt;
  • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
  • För att kunna administrera din kundprofil;
  • För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller annan digital kommunikation såsom sociala medier i och med att du har en aktiv kundrelation med oss;
  • För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

 

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som Användare av webbtjänsten. Exempel på dessa uppgifter är Avsändare, Mottagare, Exportör och Importör. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Simpel Transport samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att exempelvis ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

 

Om cookies

När du använder vår webbplats kan personuppgifter komma att samlas in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras information om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom IP-adress, typ av enhet, operativsystem, cookies och webbläsartyp. Läs mer här.

 

Rättslig grund, lagring & gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Simpel Transport ger du din tillåtelse till att Simpel Transport registrerar och lagrar uppgifterna som avser den tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Simpel Transport att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Simpel Transport använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan begära att dina personuppgifter raderas genom att kontakta oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Simpel Transport kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte kan information som är äldre än tre år att sparas och användas. Viss information kan behållas längre då det krävs av andra lagkrav som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val

Vad gäller dina egna personuppgifter har du rättigheter och möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Simpel Transport kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Simpel Transport eller höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). En gång per år kan du kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Simpel Transport.

 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Simpel Transport saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte för dess innehåll. Simpel Transport ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller vid frågor är du välkommen att kontakta oss på:

Simptra AB (simpeltransport.se)
Barents väg 83, 136 58, Haninge
E-post: info@simpeltransport.se
Telefonnummer: 08-85 75 77

Integritetspolicy uppdaterades senast 8 februari 2022