Om Simpel Transport

Ta del av historien bakom varför vi startade Simpel och hur vi aktivt arbetar för en mer hållbar transportsektor.

Problemet vi såg

Idag rullar ett stort antal lastbilar på Sveriges gator för att säkerställa att företag och privatpersoner får varor levererade till sig på bästa sätt. I takt med att åkeribranschen växt har antalet lastbilar gjort det också samtidigt som utrymmet i lastbilarna inte utnyttjas på ett tillfredsställande sätt.

Att det idag kör runt tomma eller halvtomma lastbilar innebär inte bara ett stort resursslöseri för företag utan även en stor negativ miljöpåverkan som skulle kunna undvikas.

Leverans av paket
Paketleverans

Lösningen

Som ägare av ett åkeri såg Patric Olsson de höga kostnaderna som både miljön och företag får betala för outnyttjade transporter och tillsammans med Andreas Klingensjö grundades Simpel Transport, med målet om en miljövänligare transportsektor!

Visionen för Simpel Transport är att bli det självklara valet för alla som vill ha en snabb och prisvärd transport som månar om vår miljö.

"Upp till 40% av lastkapaciteten i transportbilar utnyttjas inte, vilket påverkar såväl fraktköpare, transportfirmor samt miljön negativt."
Lastbil med paket för transport

Redo att boka din nästa frakt?

Boka en transport snabbt, smidigt & enkelt