Miljö

Simpels utgångspunkt har alltid varit innovation, teknik och förändring som kan bidra till vår miljö. Vi tänker annorlunda och vill utmana status que i branschen. Vi vet att våra förmedlade transporter bidrar till 60 % klimatbesparing (Climate Hero) vilket betyder att Simpel kan hjälpa dig med att klimatkompensera för dina miljöovänliga aktiviteter.

Ruttoptimering och fyllnadsgrad

Våra tekniska innovationer bidrar i hög grad till hållbarhet, kundnöjdhet och effektivitet.

Klimatsmart transport av paket
Stockholm stad miljö

Hållbara städer och samhällen

Simpel hjälper våra trafikerade städer genom vår tjänst med samkörning. Vi använder oss av redan existerande bilar som befinner sig ute på våra vägar och fyller upp deras last istället för att det ska startas upp nya bilar med outnyttjad lastkapacitet. Simpels modell är att bidra till att fylla upp tom luft i flaken ute på våra vägar. Det gäller såväl i städer, på trafikerade linehauls och på landsbygd!