2020-11-06

Simpel antagna till Business Challange affärsnätverksprogram 2023!

business challange

Bland 400 ansökningar blev Simpel Transport ett av åtta företag som blev antagna till Business Challenge affärsutvecklingsprogram 2022! Ett heldag med pitch för stor jury väljs Simpel ut.

Kontaktpersoner

Relaterade nyheter